عناوینپیشنهادی موضوع جلسه شورای دبیران  

عناوین پیشنهادی موضوع جلسه شورای دبیران

همکار گرامی

در راستای پیش بینی و به کارگیری ساز و کارهای افزایش کارآمدی شورای معلمان، بر اساس سومین معیار برنامه تعالی مدیریت مدرسه و با هدف ظرفيت سازي در توسعه همكاري­ها ، لطفا از بین عناوین زیر 6 مورد را جهت گفتمان مشترک در جلسات شورای دبیران انتخاب نمایید.

 


برای تکمیل فرم اینجا را کلیک کنید.

     
 
سال نو مبارک  
     
 
سرفصل کارگاه های آموزشی   

سرفصل کارگاه های آموزشی

همکار گرامی

در راستای توسعه مطلوب (ساماندهی و سازماندهی) نیروی انسانی و بر اساس معیار دوم برنامه تعالی مدیریت مدرسه و  شاخص تعيين روش هاي توسعه  حرفه اي کارکنان مبتنی بر نیازسنجی، لطفا از بین عناوین ذیل،
6 مورد از کارگا­های مورد نیاز خود را انتخاب نمایید

برای تکمیل فرم اینجا را کلیک کنید.