چاپ خبر
فرزانگان 4 شنبه, ۱۶ فروردین ۱۳۹۹
موزه مجازی
موزه مجازی
 

💠 نوروز ۹۹ موزه های شیراز را مجازی ببینید:::
🔸باغ و موزه عفیف آباد
🖇 https://bit.ly/3bjeN1L
🔸باغ و موزه نارنجستان قوام
🖇 https://b2n.ir/839085
🔸موزه سنگ هفت تنان
🖇 https://b2n.ir/482280
🔸باغ و موزه نظر (موزه پارس) 
🖇 https://b2n.ir/664772
🔸موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی 
🖇 https://b2n.ir/855525
انتهای پیام/.